بانو خبر | اولین مرجع تخصصی اخبار بانوان خوزستان

زمان انتشار مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ - ۱۲:۰۲ چاپ مطلب ارسال به دوستان
وبلاگ بانوی ایرانی

نقش زن در مدیریت خانواده

اگرچه اسلام مدیریت خانواده را بر مرد واگذار کرده است ولی شوهرداری-خانه داری-مادری سه وظیفه اصلی زن در خانواده است.

آنچه یک زن نمونه را در ایفای وظایف خود در خانه و خانواده موفق میکند به کارگیری اصول و شیوه های مدیریت اسلامی در شوهرداری.خانه داری و تربیت فرزند است.از این رو موفقیت مرد در مدیریت خانواده نیز تا حد زیادی به معاونت و همکاری زن وابسته است.
بنابراین میتوان گفت که هر کدام از مرد و زن در حوزه خانواده بهره ای از مدیریت دارند:
مردقوام و سرپرست خانواده است و موظف است برای اداره زندگی طرح و برنامه بریزد-زن و فرزندان را از نظر مالی فکری و بدنی حمایت کند و هزینه زندگی آنان را تامین نماید.
زن نیز در این مسئولیت معاون و همکار مرد است. علاوه اینکه خود در حوزه داخلی منزل سه وظیفه اصلی دارد که مدیریت کردن لازمه آن است. از این رو نقش زن در مدیریت خانه و خانواده اگر بیش تر از مرد نباشد کم تر نیست.
زن و مرد در خانواده یک واحد را تشکیل میدهند و یک روحند در دو بدن:
من کیم لیلی و لیلی کیست من           مایکی روحیم اندر دو بدن
از این رو وظایف آنان در خانواده اشتراک آنان در مدیریت را اقتضا می کند. به همین سبب است که اسلام هر دو را در حوزه خانواده مسئول میشمارد.
رسول خدا (ص) میفرماید:
…و الرجل راع علی اهل بیته و هو مسئول عنهم والمراه راعیه علی بیت بعلها و ولده و هی مسئوله عنهم.
مرد سرپرست و نگهبان اعضای خانواده خویش و در برابر آنان مسئول است و زن سرپرست و نگهبان خانه شوهر و فرزندان است و درباره آنها بازخواست میشود.برخی از جهاتی که زن و شوهر میتوانند با یکدیگر مشارکت نمایند و زندگی مشترک خود را سامان بخشند عبارتند از :
-هدف گذاری و برنامه ریزی برای زندگی آینده خود
-تصمیم گیریها:از قبیل مشورت و تصمیم گیری در چگونگی اداره زندگی. هزینه کرن و غیر آنها
-کمک و همکاری: زن و شوهر در این جهت میتوانند بهترین نقش را در زندگی و پیشرفت یکدیگر ایفا کنند.زن به شوهر خود کمک میکند تا مسئولیت های اجتماعی اش را بهتر انجام دهد و مرد نیز در امور خانه داری یا پیشرفت علمی به همسرش مدد میرساند تا احساس دلگرمی بیش تری کند و بهتر به وظایفش عمل کند و از طرفی به امور معنوی خود برسد-عبور از مشکلات و دشواریهای زندگی: برای مثال زن با درک موقعیت شوهرش سختیهای زندگی مشترک را تحمل میکند,به شوهرش مشورت فکری میدهد,از او دلجویی میکند,سختیهای زندگی را با درایت خود برایش آسان و ناچیز جلوه میدهد و از جهات روحی تقویتش میکند تا بتواند با سختیهای زندگی مبارزه کند و با نشاط و دلگرمی و با توکل به خدا به زندگی مشترک خود ادامه دهند
-بچه داری و تربیت فرزند: اگر چه زن از نظر شرعی و قانونی وظیفه ای دراین باره ندارد: چنان که موظف به امور خانه داری هم نیست:ولی زنان مسلمان و مکتبی این مسئله را وظیفه اخلاقی خود میدانند. برای اینکه زن در انجام بهتر این وظیفه توفیق بیشتر ی یابد مشارکت شایسته مرد را می طلبد,تا نسلی صالح تربیت کنند و به جامعه تحویل دهند.